İflas
  • İflas Organları Nelerdir?
    İcra
    13 Şubat 2020
    Alacakların zamanında ödenmediği hallerde ilk olarak alacaklı tarafından borçluya icra takibi yapılmaktadır. Bu noktada, Ticaret Mahkemesi’nin...